Organisatie

Vereniging FIST (Forum voor Interconnectie en Speciale Toegang) is een vereniging van Nederlandse telecomaanbieder. De vereniging heeft ten doel om de gemeenschappelijke Nederlandse telecommunicatienetwerken- en diensten op een goede manier te laten werken. Hiertoe worden binnen de vereniging gemeenschappelijke afspraken gemaakt op het koppelvlak tussen telecomaanbieders, onder meer ten aanzien van interconnectie, interoperabiliteit en wholesale toegang. Ook worden er  afspraken gemaakt om klanten op een eenvoudige manier over te kunnen laten stappen van aanbieder.

Afspraken binnen het FIST worden gemaakt binnen de kaders van bestaande wetgeving, waaronder het mededingingsrecht. Hiertoe heeft vereniging FIST een code of conduct opgesteld. Overleggen binnen het FIST vinden plaats conform deze code of conduct. 

Aanbieders van openbare elektronische telecommunicatienetwerken of -diensten kunnen lid worden van Vereniging FIST. Leden kunnen deelnemen aan de verschillende FIST-taskforces en hiermee gemeenschappelijke sectorafspraken mede vormgeven. FIST-leden moeten een jaarlijkse bijdrage betalen in verband met gemeenschappelijke kosten.

Statuten en procedures

De FIST-statuten zijn hier te raadplegen.

De FIST-procedures zijn hier te raadplegen: