Forum voor Interconnectie en Speciale Toegang

De Stichting Forum voor Interconnectie en Speciale Toegang (FIST) heeft ten doel het verzorgen van een discussieplatform terzake van interconnectie en bijzondere toegang tot telecommunicatienetwerken en andere relevante telecommunicatie activiteiten. Het FIST is eind 1996 op initiatief van de voorganger van ACM en OPTA, de directie Toezicht Netwerken en Diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, opgezet.

Het FIST-bestuur heeft in 2016 besloten tot de start van het 'FIST3.0 traject'. Doel van dit traject is om FIST optimaal toe te rusten voor de toekomst. Daartoe heeft het FIST-bestuur onderzoekbureau Brabers gevraagd in kaart te brengen hoe het maken van afspraken in het kader van zelfregulering verbeterd kan worden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is nauw betrokken bij dit onderzoek, en is bereid gevonden om subsidie te verlenen voor dit onderzoek. In juni 2016 heeft Brabers zijn bevindingen in een rapport uitgebracht aan het FIST-bestuur. U kunt het rapport hier downloaden. Op grond van de gevoerde discussies met stakeholders en deelnemers acht het bestuur scenario 2 uit het rapport het meest passend. Het FIST-bestuur heeft het voornemen om voortvarend met de geadviseerde verbeteringen aan de slag te gaan.