FIST taskforce Overstappen

Binnen de FIST taskforce Overstappen worden afspraken gemaakt om consumenten en bedrijven met internet, telefonie en tv op een eenvoudige manier over te kunnen laten stappen van aanbieder. Hiertoe is een overstapservice in het leven geroepen. Binnen de overstapservice verzorgt de nieuwe aanbieder de overstap voor de abonnee. De abonnee heeft geen dubbele kosten en het abonnement bij de oude aanbieder wordt automatisch opgezegd. Dit geldt voor alle diensten in de bundel: internet, telefonie en tv. 

Er is een overstapservice voor consumenten en een overstapservice voor bedrijven. 

Informatie voor gebruikers:

Informatie voor aanbieders:

De uitvoering van de overstapservices wordt verzorgd door Vereniging COIN